Onderzoek en diagnostiek

In 2017 zijn kaders aangegeven in de Regionale Transmurale Afspraken (RTA) Medische zorg voor ouderen, waarbinnen de huisartsen, neurologen, internisten ouderengeneeskunde, klinisch geriaters en specialisten ouderengeneeskunde (SO) in de regio Uitrecht afspraken, om samen te werken bij onder andere diagnostiek naar dementie.

De SO’s van vier Utrechtse regio’s hebben deze afspraken geactualiseerd. De implementatie (diagnostiek aanhaken in klantreis) zal verder worden uitgewerkt in de eigen regio; Utrecht Stad, Utrecht West, Utrecht Zuid-Oost en de Lekstroom.

Werkwijze en het stroomschema

Deze werkwijze, het stroomschema en de beschrijving van het werkproces, zullen regelmatig worden geëvalueerd en geactualiseerd. Mocht u daaraan willen bijdragen of heeft u vragen, zie contactgegevens als bijlage bij dit document.

In 2023 is de afspraak geactualiseerd. Mensen met verdenking op dementie en jonger dan 70 jaar krijgen een verwijzing naar de neuroloog (voorheen was geriater ook een optie). De RTA Medische zorg voor ouderen is geactualiseerd waarbij een link is opgenomen naar het stroomschema en werkwijze diagnostiek naar dementie in de regio.

 

Zie voor verwijzers onderstaande documenten: