Casemanagement dementie

Dementie is een uitdagende en ingrijpende ziekte, zowel voor u als uw naasten. Het kan leiden tot verwarring, angst of onzekerheid en roept veel vragen op. Daarom is het belangrijk om de juiste ondersteuning te krijgen. De casemanager dementie is hiervoor de aangewezen professional.

De casemanager is gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met dementie en hun naasten, gedurende het hele proces. Dat noemen we trajectbegeleiding. De casemanager begeleidt u en uw naasten bij de gevolgen van dementie in uw dagelijks leven. Hij of zij denkt actief mee en adviseert bij vragen over bijvoorbeeld wonen, zorg of wet- en regelgeving. Hierbij staat uw wens of behoefte centraal.

De casemanager dementie in actie

Individuele benadering

Iedereen ervaart dementie en de gevolgen daarvan op zijn eigen manier. De casemanager begrijpt dit en past de begeleiding hierop aan. Door deze individuele aanpak wordt zorg op maat geleverd. Samen werken we aan het behouden of verbeteren van de kwaliteit van leven. Uw welzijn staat hierbij voorop en u kunt zo lang als mogelijk of wenselijk is op een veilige en prettige wijze thuis blijven wonen.

 

Coördinatie van de zorg

Dementiezorg kan complex zijn, met betrokkenheid van verschillende professionals en organisaties. De casemanager is de spin in het web en coördineert de samenwerking tussen alle betrokkenen. Dit verlicht de zorg(last) voor u en uw naasten en zorgt ervoor dat de zorg optimaal wordt afgestemd op uw behoeften.

Ondersteuning van uw naasten

Dementie heeft niet allen impact op uw leven, maar ook op dat van uw naasten. Dit kan uw partner zijn, kinderen, overige familie, maar ook een goede buur of vriend(in) die als mantelzorger betrokken is. De casemanager is er ook voor hen. Met praktische- of emotionele ondersteuning of psycho-educatie. Met behulp van tips, adviezen en uitleg over dementie en de gevolgen hiervan, helpt de casemanager uw naasten om hier zo goed mogelijk mee om te gaan en zelf veerkrachtig te blijven.

‘Dementie Utrecht is er voor jou en jouw naasten.’

Zijn er kosten verbonden aan een casemanager dementie?

De casemanager wordt vergoed uit het basispakket van uw zorgverzekering. Dit gaan niet ten koste van uw eigen risico. Als u een WLZ (Wet Langdurige Zorg) indicatie heeft is er wel sprake van een eigen bijdrage, welke berekent wordt door het CAK (Centraal Administratie Kantoor) naar rato van uw inkomen en vermogen.

 

Verwijzing door de huisarts

Careyn en Axion Continu. De casemanagers zijn bij één van deze twee organisaties in dienst, maar werken onafhankelijk en met alle partijen in de stad samen. Wanneer u een diagnose dementie heeft of er zijn zorgen rondom uw geheugen, bespreekt u deze dan met uw huisarts. Hij of zij kan een verwijzing maken voor een casemanager dementie bij één van beide organisaties.

 

Veelgestelde vragen

Ik ben op zoek naar lotgenoten, waar vind ik die?

Een mooie gelegenheid om andere mensen met dementie en mantelzorgers te ontmoeten en tevens informatie op te halen is het bezoeken van alzheimer cafés in de regio. Bekijk het aanbod op de pagina van Alzheimer Nederland.

Waar vind ik een casemanager?

Een casemanager dementie biedt ondersteuning aan mensen met dementie en hun mantelzorger. Je kan zelf op zoek gaan naar een casemanager, maar een huisarts kan je deze ook aandragen.

Wat moet ik regelen voor de toekomst?

De casemanager dementie ondersteunt bij het in kaart brengen van de situatie en welke stappen mensen met dementie en hun omgeving moet zetten, welke keuzes moeten worden gemaakt en op welke manier dit georganiseerd moet worden.